política de privacitat

Editorial entreDos S.L., amb seu a Passeig de s’Abanell 21. 17300 Blanes (Girona), tracta les vostres dades personals només per tramitar una sol·licitud i/o resoldre una consulta que ens hàgiu plantejat i les elimina quan aquesta consulta o sol·licitud s’han resolt.

Les vostres dades no se cedeixen a tercers, i seran tractades de conformitat amb la legislació vigent i d’acord al que estableix el Reglament UE 2016/679, 27 d’abril del 2016, de Protecció de Dades. També respecte a la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Recurso 2reforesta
Des de l'any 2022, entreDos col·labora amb REFORESTA, una organització sense ànim de lucre que es dedica a la conservació i recuperació dels boscos, frenar la desertificació, mitigar el canvi climàtic, així com formar i sensibilitzar en materia de medi ambient.